6 بهمن 1395 0

تصویر نجومی روز:ماموریت نهایی کاوشگر کاسينى در زحل

بیگ بنگ: مدارگرد کاسينى در حال آماده شدن برای شیرجه در سیاره زحل می باشد. این سفینه رباتیک که به مدت بیش از یک دهه مشغول حرکت در مدار زحل و کاوش اطراف ِ آن بوده است، عملیات خود را در ماه سپتامبر 2017 با جهش تماشایی اتمسفری به پایان می رساند.