26 آذر 1394 0

حفره ای در کهکشان راه شیری!

بیگ بنگ: می دانستید بخشی از آسمان، نزدیک صورت فلکی خرس بزرگ (دب اکبر)، دارای یک ویژگی خاص و یگانه است؟ چنانچه در تصویر زیر هم می بینید، در این بخش آسمان هیچ ستاره ای وجود ندارد و به سختی می توان ابرهای گازی کهکشان راه شیری را هم در آن پیدا کرد، این قسمت…