27 تیر 1397 0

کشف 12 قمر جدید در اطراف “مشتری”

بیگ بنگ: اخترشناسان خبر از کشف 12 قمر جدید در حال گردش به دور غول گازی منظومه شمسی می‌دهند که یکی از آنها بسیار متفاوت و عجیب است. مشتری بزرگترین سیاره در منظومه شمسی است که دارای حاشیه وسیعی است و با توجه به ده‌ها قمری که حول آن می‌چرخند، از قلم افتادن چندتایی از…

19 خرداد 1393 0

اقمار گالیله ای سیاره مشتری

به گزارش بیگ بنگ: چهار ماه از بزرگترین ماه‌های مشتری به ترتیب دوری از این سیاره عبارتند از: آیو، اروپا، گانیمد و کالیستو هستند. این چهار ماه را اقمار گالیله‌ای مشتری می‌نامند، زیرا ستاره‌شناس ایتالیایی گالیله آنها را در سال ۱۶۱۰ به وسیله اولین تلسکوپ کشف کرد.