13 فروردین 1395 4

پرتاب نخستین ماژول فضایی باد شونده به ایستگاه فضایی

بیگ بنگ: ناسا اخیرا تائید کرده که نخستین ماژول فضایی باد شونده ی جهان در روز هشتم آوریل (بیستم فروردین) به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب خواهد شد. این فضاپیما قرار است به مدت دو سال توسط فضانوردان آزمایشگاه مداری، مورد بررسی قرار بگیرد.