11 اردیبهشت 1400 2

“مایکل کالینز” فضانورد آپولو 11 درگذشت

بیگ بنگ: مایکل کالینز یکی از سه فضانورد ماموریت آپولو ۱۱ در سن ۹۱ سالگی درگذشت. در این ماموریت کالینز در مدار ماه درون مدارگرد قمری ماند، اما دو فضانورد همراهش نیل آرمسترانگ و باز آلدرین با سطح‌نشین عقاب روی ماه فرود آمدند.

30 تیر 1399 2

51 سال از نخستین سفر انسان به ماه گذشت

بیگ بنگ: 51 سال پیش در چنین روزی نیل آرمسترانگ فضانورد آمریکایی با گفتن جمله بیادماندی « این گامی کوچک برای یک انسان و جهشی بزرگ برای بشریت است.» بعنوان نخستین انسان بر روی ماه گام نهاد.