1 بهمن 1397 4

پژوهشگران به راز جزیرۀ ایستر پی بردند

بیگ بنگ: دانشمندان معمای جزیرۀ ایستر در شیلی را حل کردند، آنها دلیل قرار گرفتن مجسمه‌های بزرگ در جایی که هستند، را پی بردند. مطالعه جدید نشان می دهد در هرجایی از این منطقه که مجسمه‌های غول‌پیکر وجود دارد، مقدار زیادی آب شیرین نیز وجود دارد.