12 خرداد 1393 0

سلام دوبارۀ کاوشگر مرده!

بیگ بنگ: فضاپیمای ISEE-3 ناسا که درسال 1978 با هدف بررسی بادهای خورشیدی به فضا پرتاب شده بود ، از سال 1998 تاکنون ارتباط رادیوی اش با مرکز کنترل زمینی قطع شده و در فضا سرگردان بود، اما با تلاش دانشمندان ناسا احیا شد وبا سلامی دوباره در حال نزدیک شدن به زمین است.