25 خرداد 1399 2

رقص مردم خوشحال در کره زمین

بیگ بنگ: این انسان‌ها مشغول چه کاری هستند؟ انسان‌های زیادی بر روی کره زمین مناسبت‌هایی از شادی را تجربه می‌کنند و “رقص” یک راه برای نمایش این شادی است. شادی و رقص از مرزهای ملی عبور کرده و عملا در هر جامعۀ انسانی رخ می‌دهد.