3 بهمن 1392 0

کشف متفاوت ترین سیارات فراخورشیدی در سال 2013

بیگ بنگ: با اضافه شدن 180 سیاره‌ی فراخورشیدی دیگر به لیست تایید شده‌ی رصدخانه‌ی پاریس، در حال حاضر بیش از 1000 سیاره‌ی شناخته شده به دور ستارگانی به جز خورشید در حال گردش‌اند. در اینجا ویژگی‌های قابل‌توجه‌ برخی از آن‌ها را که در سال 2013 کشف شده‌اند، بیان می‌کنیم. شبیه‌ترین به زمین سیاره‌ی Kepler-78b از…