27 مهر 1398 0

آیا سیاهچاله‌ها از “انرژی تاریک” ساخته شده‌اند؟

بیگ بنگ: محققان خطای ظریفی را که در هنگام بکارگیری معادلات اینشتین در مدل انبساط کیهان صورت گرفته بود را شناسایی و تصحیح کردند. فیزیکدان‌ها معمولا این فرض را در ذهن دارند که سامانه‌های بزرگِ کیهانی مثل جهان، نسبت به جزئیات سامانه‌های کوچک ِ درون آن غیرحساس هستند، اما شاید این تصور چندان درست نیست!