11 اردیبهشت 1400 2

“مایکل کالینز” فضانورد آپولو 11 درگذشت

بیگ بنگ: مایکل کالینز یکی از سه فضانورد ماموریت آپولو ۱۱ در سن ۹۱ سالگی درگذشت. در این ماموریت کالینز در مدار ماه درون مدارگرد قمری ماند، اما دو فضانورد همراهش نیل آرمسترانگ و باز آلدرین با سطح‌نشین عقاب روی ماه فرود آمدند.