2 فروردین 1399 1

کووید-19 چه تأثیری بر آلودگی هوا داشته است؟

بیگ بنگ: بیماری همه‌گیر کووید-19 علی‌رغم قرنطینه، باعث ِ مرگ بیش از 7 هزار نفر در سراسر دنیا شده و ضربه‌‌ای مستقیم به اقتصاد جهانی زده است. اما حتی اگر یک خبر خوب وجود داشته باشد، این است که شیوع ویروس کرونای جدید باعث کاهش آلودگی هوا و حتی نجات جان برخی انسانها شده است.