۲۳ شهریور ۱۳۹۳ 8

دقت و صحت

بیگ بنگ: این دو کلمه یعنی دقت (Precision) که در معنای علمی همان تکرار پذیری (reproducibility) است و صحت (Accuracy) در بسیاری از علوم کاربرد دارند و به همین خاطر برداشتها ی درست از مفهوم آنها برای بسیاری سودمند خواهند بود.

۲۴ بهمن ۱۳۹۱ 5

نسبیت خاص و زمان – قسمت اول

یکی از شگفت‌آورترین نتایج نظریه‌ی مخصوص نسبیت اینشتین این است که تصور آشنای ما از مقوله‌ی زمان اساساً غلط می‌باشد. دانشمندان و افراد عادی همواره زمان را همچون حرکت یک نوع ساعت مخصوص دیواریِ زمانی‌ِ جهانی که بی‌رحمانه و رام‌نشدنی، گذر زمان را با تیک‌تیک خود نشان می‌دهد،‌ یا مانند ضربان قلب کیهانی و یا…