6 شهریور 1393 0

مطلق بودن فضا: آری یا نه؟ (قسمت دوم)

بیگ بنگ: چرا نباید مرکزیت خطوط شبکه را به خورشید انتقال دهیم؟ این فکر تقریباً ساده‌ای است، اما آن‌هم غلط است، زیرا خود خورشید نیز حول مرکز کهکشان راه شیری در حال دوران است. راه شیری جزیره محلی ماست که از 200 میلیارد ستاره تشکیل‌شده است و شما احتمالاً تصور می‌کنید که خیلی بزرگ است…