22 فروردین 1398 6

ریاضی‌دانان الگوریتم جدیدی برای ضرب اعداد بزرگ ارائه دادند

بیگ بنگ: تیمی از ریاضی‌دانان دانشگاه نیو ساوت ولز در استرالیا و دانشگاه پلی تکنیک اکول در فرانسه، معمای ریاضیاتی که چندین دهه حل‌نشده باقی مانده بود را حل کردند که باعث می‌شود ضرب اعداد بزرگ در زمان ِ بسیار سریع‌تری انجام شود.