24 اردیبهشت 1399 0

این موجود دراز و چسبناک در اقیانوس چیست؟

بیگ بنگ: تصاویر جدید از حرکت کلون‌های به‌هم پیوسته‌ای حکایت دارد که از مسیر اقیانوس در حال عزیمت به ساحل استرالیا هستند. این جانداران که در برخی مناطق با نام «موجودات دراز چسبناک» شناخته می‌شوند، به گونه‌ای هستند که نمی‌توان تشخیص داد که اندام بدن هستند یا موجودات زنده. نام علمی آنها «سیفونوفور» است.

14 خرداد 1398 3

شقایق دریایی لوله‌ای دارای بزرگترین ژنوم میتوکندری

بیگ بنگ: بتازگی محققان گزارش دادند که شقایق دریایی لوله‌ای بنام (ایساراکنانتوس نوکترنز)، دارای رکورد بزرگترین ژنوم میتوکندری است که تا به امروز مشاهده شده است: این جانور یک نوع موجود دریایی است که شبیه گل‌های ماقبل تاریخ میباشد، شقایق دریایی لوله‌ای دارای 80923 جفت پایه ژنوم در مقایسه با 16569 جفت پایه ژنوم انسان…