17 اردیبهشت 1392 0

باقی ماندن رمز و راز اسکلت عجیب!

سال‌ها پیش یکی از بومیان محلی به نام اسکار مانوز که در منطقه لانوریه صحرای آتاکامای شیلی به دنبال اشیای با ارزش تاریخی می‌گشت در کنار کلیسای متروکه‌ای درون یک حفره پارچه سفیدی یافت که در آن اسکلت عجیب و غریبی به اندازه 15 سانتی‌متر وجود داشت. شکل ظاهری این اسکلت با دندان‌‌های برآمده و…