8 دی 1399 0

کیهان چه رنگی است؟

بیگ بنگ: کیهان چه رنگی است؟ به عبارت دقیق‌تر، اگر رنگ‌ تمامی اجرام آسمان با هم آغشته شود، ترکیب نهایی چه رنگی خواهد بود؟ این سئوال عجیب زمانی به ذهن ما رسید که سعی داشتیم تعیین کنیم کدام ستاره‌ها در کهکشان‌های اطراف رواج بیشتری دارند. پاسخی که در بالا نشان داده شده سایه‌ی رنگ بژ…