10 شهریور 1392 0

در آغوش کهکشان M83

این نمای نزدیک کیهانی، یک تصویر موزاییکی بر پایه ی داده های بایگانی میراث هابل از بازوان مارپیچی و درخشان کهکشان M83 میباشد که در آن رگه های تاریک غبار و خوشه های جوان و آبی ستاره ای چشم نواز هستند. بیگ بنگ، کهکشان مارپیچی بزرگ، درخشان و زیبای M83 در فاصله 12 میلیون سال…