۱ اسفند ۱۳۹۱ 1

تاریخچه سفر حیوانات به فضا

وقتی صحبت از سفر به فضا پیش می‌آید اولین تصویری که به ذهن هر کسی می‌رسد، انسان‌هایی هستند که برای اولین بار به فضا رفته یا پا روی ماه گذاشته‌اند. زمانی بشریت رویای پرواز را در سر داشت اما بعد از شروع رقابت سیاسی بین آمریکا و شوروی مباحثی مطرح شد که زمینه را برای…