8 اسفند 1391 43

آشنایی با نابغه ایرانی: فرهنگ فلاح

فرهنگ فلاح اکنون 23 ساله است و محقق پسا دکترای فیزیک نظری گرایش ماده چگال در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی است. وی در شش سالگی مقطع پنجم ابتدایی را به پایان رساند و در سن 12 سالگی دیپلم گرفت. وی از سه سالگی شروع به درس خواندن کرده و در 23 سالگی به بالاترین درجه علمی…