9 مهر 1392 4

اسرار زندگي اینشتين

در زندگي خصوصي آلبرت اینشتين 10 موضوع شگفت انگيز وجود داشت كه كمتر كسي از آن اطلاع دارد. در اين مطلب با واقعيت‌هاي جالب زندگي اين نابغه بزرگ آشنا مي‌شويم. 1- نوزادي با سر بزرگ وقتي اینشتين به دنيا آمد، خيلي چاق بود و سرش خيلي بزرگ تا آنجايي كه مادرش تصور مي‌كرد، فرزندش ناقص…