21 مرداد 1395 0

ساخت اژدرهای فوتونی فیلم پیشتازان فضا امکان پذیر است!

بیگ بنگ: درگیر شدن افکار عمومی با دانش باتوجه به فیلمهای علمی تخیلی خیلی آسان به نظر میرسد، به همین دلیل غافلگیر کننده نخواهد بود که پس از اکران نسخه ی جدید مجموعه فیلم های سینمایی پیشتازان فضا به اسم Star Trek Beyond، جدیدترین مقاله ی پروژه های علمی “زانی” (zany science projects) دانشگاه لستر…