1 خرداد 1393 0

ساخت ِکوچک ترین و سریع ترین نانو موتور ِجهان!

بیگ بنگ: دانشمندان دانشگاه تگزاس کوچک ترین و سریع ترین نانوموتور جهان را ساخته و آزمایش کردند. این نانوموتور به اندازه‌ای کوچک‌ است که در درون یک سلول جای می‌گیرد و می‌توان آن را برای نیرودهی نانو ربات‌ها به کار برد.