21 اردیبهشت 1394 1

معرفي كتاب: ژئودزي و نجوم ژئودزي

بیگ بنگ: در اين كتاب، مفاهيم اوليه‌ي ژئودزي و دستورالعمل‌هاي مربوط به آن و ژئودزي ماهواره‌اي مورد بحث قرار مي‌گيرد. هدف از تدوين اين كتاب، ارائه‌ي كتابي است كه به گونه‌اي ساده به اين مبحث بپردازد.