2 خرداد 1396 0

نزدیک شدن به مشتری

بیگ بنگ: نزدیک شدن به مشتری چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال، یک گروه شامل 91 عکاس نجومی آماتور از روی زمین بیش از 1000 عکس از مشتری گرفتند و این عکس ها در یک ویدیوی تایم لپس (گذر زمانی) به طور دیجیتال ادغام کردند.