15 اسفند 1396 1

نوارهای رنگارنگ در اطراف کهکشان راه شیری

بیگ بنگ: چرا آسمان شبیه یک رنگین کمان تکراریِ غول‌پیکر می درخشد؟ این رنگین کمان در واقع درخشش آسمان است که معمولأ به آسانی دیده نمی شود. هرچند، یک اختلال مثل طوفان می تواند امواجِ قابل تشخیصی را در جو زمین ایجاد کند.