4 آبان 1394 0

آينده‌ي نظريه‌ي همه چيز

بیگ بنگ: شايد در انرژي‌هاي بسيار بالا، برهم‌كنش‌هاي قوي و الكتروضعيف، به يك همگرايي، نظير همگرايي برهم‌كنش‌هاي الكترومغناطيسي و ضعيف برسند. در چنين صورتي، مي‌توان اين سه برهم‌كنش را وحدت بخشيده و به يك نظريه‌ي جامع برهم‌كنش قوي‌-‌ضعيف، دست يافت. چنين نظريه‌اي را نظريه‌ي وحدت بزرگ (GUTs) مي‌نامند كه به شدت بر ديدگاه تقارن متكي…