13 اسفند 1395 1

تحقیقات جدید پرده از ماهیت بنیادی ذرات زیر اتمی بر می دارد

بیگ بنگ: دانشمندان قادر بودند تا به اندازه گیری های جدیدی از ذرات شبح وار یا نوترينوها دست یابند، ذراتی که فاقد بار الکتریکی هستند. اما اندازه گیری های جدید می تواند به سوالات اساسی در خصوص ویژگی های نوترينوها پاسخ گفته و شکاف های موجود در مدل استاندارد فیزیک ذرات را پر کند.

18 اسفند 1391 10

تاكيون‌ها و سرعت‌هاي بالاتراز سرعت نور

آیا واقعا ممکن است که سرعت‌های بالاتر از سرعت نور وجود داشته باشد؟ بر اساس نظریه نسبیت هیچ فرآیند فیزیکی نمی تواند در سرعت‌های بالاتر از سرعت نور در خلاء انجام گیرد. بدون تردید، قابل قبول نبودن این سرعت‌ها یکی از عجیب‌ترین فرضیات فیزیک جدید است. در کنار دنیایی با سرعت‌های کمتر از سرعت نور…