9 خرداد 1392 0

جرم و نوترينو‌هاي جرم‌دار و ميدان هيگز (قسمت دوم)

مفهوم جرم، و بوزون هيگز: نيروي الكترومغناطيس نيرويي است كه حاملان آن فوتون آشناي الكترومغناطيس و بوزون‌هاي W و Z هستند. W و Z مسئول برهمكنش ضعيف‌اند كه نه تنها همجوشي در خورشيد را موجب مي‌شوند بلكه عامل برخي انواع پرتوزا ايي هستند. اما، اگر اين اثرها اينقدر در هم تنيده‌اند، چرا در تجربه‌هاي روزانه…

8 اردیبهشت 1392 2

شتاب‌دهنده‌ها و آشكارسازهاي ذرات – قسمت دوم

شتاب‌دهنده‌ها و باريكه‌ها همه‌ي شتاب‌دهنده‌ها از نيروي الكترومغناطيسي براي تقويت انرژي ذرات پايدار استفاده مي‌كنند. اين ذرات توسط وسيله‌اي كه يك باريكه‌ي شدت بالا و كم‌انرژي از ذرات توليد مي‌كند، به ماشين شتاب‌دهنده‌ تزريق مي‌شوند. تفنگ الكتروني (يك فيلامان داغ) يا چشمه‌ي يوني پروتون نمونه‌اي از اين وسيله است. شتاب‌دهنده‌هاي مورد استفاده در مطالعات ساختار…