۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ 1

مشهورترین پارادوکس‌های تاریخ – قسمت چهارم

پارادوکس‌های نسبیت – قسمت دوم: سال‌ها زمان لازم بود تا نوع نگرش اینشتین به وسیله‌ی جوامع علمی به رسمیت شناخته شود. ولی اینشتین منتظر نماند. او می‌خواست نظریه‌ی جدید نسبیت خود را که نسبیت عام نام گرفت، به گرانش نیز تعمیم دهد. اینشتین می‌دانست که این کار چقدر می‌تواند مشکل باشد. واضح بود که نظریه‌ی…

۱۰ بهمن ۱۳۹۱ 2

اسرار جهان‌های موازی (قسمت سوم)

– انبساط تند شونده عالم کشف انبساط عالم، انقلاب عظیمی در نگرش ما نسبت به کیهان پدید آورد. اما همگان انتظار داشتند اثر آشنای گرانش را نیز در مورد این انبساط مشاهده کنند. همان‌طور که شما توپی را به بالا پرت می‌کنید و سرعت توپ تحت تأثیر جاذبه زمین کاهش می‌یابد، جاذبه گرانشی تک‌تک کهکشان‌ها…