۲۰ آبان ۱۳۹۴ 15

تاریخ علمی جهان – بخش یازدهم

فرگشت: آیا امکان پیدایش حیات و فرگشت آن از لحاظ فلسفی وجود دارد؟ این پرسش را می توان اینگونه گفت: آیا نظم یا سیستم منظم می تواند خود به خود به وجود آید؟ در مقاله آنتروپی به این پرسش پاسخ داده شده است. اگر نیروی گزینشگری وجود داشته باشد، از دل تصادف نیز نظم حاصل…

۱۴ فروردین ۱۳۹۳ 3

ساخت اولین “کروموزوم” مصنوعی!

بیگ بنگ: محققان مر کز پزشکی NYU نیویورک آمریکا موفق به ساخت اولین کروموزوم مصنوعی جهان و وارد کردن آن به مخمر شدند. ساخت کروموزوم مصنوعی گام بسیار مهمی در زمینه زیست شناسی مصنوعی و تولید میکروارگانیسم هاست.

۱ دی ۱۳۹۲ 4

موش پیر، جوان شد!

بیگ بنگ: پس از آنکه دانشمندان موفق شدند فرآیند پیری را در پستانداران برعکس کنند، به نظر می رسد که چشمه جوانی در نهایت کشف شده باشد. محققان هاروارد موفق شدند با کمک کردن به ارتباط موثرتر «DNA» سلولی، سن موش را به عقب ببرند. درست یک هفته پس از بازیابی این ارتباط دانشمندان به…