7 خرداد 1392 0

مقارنه سیارات مشتری، عطارد، ناهید

چند روزی است است که سیارات منظومه شمسی رقص کیهانی و زیبایی را هر شب به نمایش می گذارند. امروز غروب نیز شاهد مقارنه سه سیاره خواهیم بود، پس از غروب خورشید شاهد مقارنه سیارات مشتری، عطارد و ناهید در آسمان غربی خواهیم بود. این مقارنه تا سال 2015 تکرار نخواهد شد. این پدیده که…