12 شهریور 1397 9

هوش بالا در عشق چندان جاذبه‌ای ندارد

بیگ بنگ: خبر بد این است که نابغه بودن بهترین راه برای یافتن یک عشق واقعی نیست. در تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه غرب استرالیا، دانشمندان بیان نمودند زنانی که به دنبال یک شریک زندگی واقعی هستند کمتر جذب مردان شدیدا باهوش و با استعداد می‌شوند.