برچسب گذاری توسط: واحد نجومی

واحدهای محاسبۀ فاصله در ستاره شناسی

بیگ بنگ: واقعیت این است که در نجوم فاصله هایی بررسی می شوند که بسیار بزرگ و عظیم هستند به همین خاطر واحدهای کوچکی مانند متر و کیلومتر کاربرد چندانی ندارند. این فواصل به...

آموزش نجوم و اخترفیزیک مقدماتی: سیارات منظومه شمسی (۳)

بیگ بنگ: در نگاه نخست به نظر می‌رسد که فاصله‌ی سیارات از خورشید تابع الگوی خاصی نیست. مگر آن‌که بگوییم چهار سیاره اول در فاصله‌ای نسبتاً نزدیک و بقیه‌ی آنها در فاصله‌ای بسیار دور...