۲۱ بهمن ۱۳۹۱ 4

معرفی کتاب: اسرار جهان کوانتومی

این کتاب در مورد فیزیک کوانتومی است.در مورد رفتار مرموز جهان میکرو, و خواص نامانوس نظریه کوانتومی که چنین رفتاری را پیش بینی می‌کند.در تلاشی برای درک جهان کوانتومی,به فراسوی فیزیک یقیناً به فلسفه و شاید حتی به نظام عالم وجود روان شناسی و الهیات رهنمون می شویم… این کتاب برای پویندگان راه معرفت، به‌ویژه…