خانه برچسب‌ها واقعیت وجود ندارد، تا زمانیکه آنرا اندازه گیری کنیم

برچسب: واقعیت وجود ندارد، تا زمانیکه آنرا اندازه گیری کنیم