9 آذر 1399 0

ورونا روپس: بلندترین صخره در منظومه شمسی

بیگ بنگ: آیا می‌توانید در اثر یک پرش از بلندترین صخره در منظومه شمسی زنده بمانید؟ این احتمال وجود دارد. عمق صخرۀ “ورونا روپس” در میراندا قمر اورانوس ۲۰ کیلومتر – ده برابر ِ عمق گراند کانیون بر روی زمین تخمین زده شده است.