16 خرداد 1394 0

معرفي كتاب: اينشتين و شاعر

بیگ بنگ: مؤلف كتاب، پرفسور ويليام هرمان، شاعر و جامعه‌شناس آلماني، هم سخن و روايتگر چهار گفتگوي تاريخي با دانشمند پرآوازه‌اي همچون آلبرت اينشتين است.