28 مرداد 1392 1

ویجر 1 : داخل منظومه شمسی است یا خارج ؟

فضاپیمای ویجر 1 ناسا در فاصله ی حدود 18.7 میلیارد کیلومتر از زمین – حدود 17 ساعت نوری دورتر از زمین – در حال وارد شدن به فضای بین ستاره ای است؛ یعنی قلمروی وحشی و ناشناخته و مملو از ذرات کیهانی با انرژی بالا که هیچ شی ساخته ی بشر تاکنون در آن سفر…