4 شهریور 1396 0

طوفان هاروی قوی تر می شود!

بیگ بنگ: یک طوفان بزرگ و خطرناک در خلیج مکزیک ایجاد شده است. این ویدیوی تایم لپس برجسته طوفان عظیم هاروی را نشان می دهد که ظرف چند روز اخیر به قدرت سطح 4 رسیده است و توسط ماهواره GOES-East ناسا و NOAA ثبت شده است.

25 اردیبهشت 1396 0

طوفان آذرخشی در سراسر آمریکا

بیگ بنگ: در این ویدئو طوفان آذرخشی بزرگی که از شرق آمریکا عبور می کند را مشاهده کنید. این طوفان عظیم خسارات زیادی را به بار آورده و متاسفانه جان افرادی را بر سر راه خود گرفته است.