۱۷ اسفند ۱۳۹۲ 3

مشهورترین پارادوکس‌های تاریخ – قسمت چهاردهم

پارادوکس‌های کوانتومی – ماتریس کوانتومی هایزنبرگ بیگ بنگ: صورت پیشرفته‌ی مکانیک کوانتومی، از سال ۱۹۲۵، آن‌هنگام که فیزیکدان آلمانی ورنر هایزنبرگ چارچوبی نظری مبتنی بر اشیاء ریاضی نسبتاً ناشناخته‌ای موسوم به ماتریس‌ها ارائه کرد،‌شروع به شکل‌گیری نمود. ماتریس‌ها خاصیتی‌ دارند که در نگاه نخست قدری آشفته‌کننده نشان‌شان می‌دهد. وقتی می‌خواهید آنها را در هم ضرب…

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ 2

مشهورترین پارادوکس‌های تاریخ – قسمت سیزدهم

پارادوکس های کوانتومی بیگ بنگ: برهم‌نهی توضیح می‌دهد که چگونه یک تک الکترون می‌تواند الگوی تداخل به وجود آورد. هرچند یک شی‌ء کلاسیک هرگز چنین قابلیتی ندارد. الکترون با خودش تداخل می‌کند. وقتی الکترونی به شکافنده‌ی باریکه برخورد کند، وارد حالت برهم‌نهی می‌شود: دو مسیر A و B را انتخاب برمی‌گزیند. یعنی دو مقدار صفر…

۱۱ اسفند ۱۳۹۲ 1

مشهورترین پارادوکس‌های تاریخ – قسمت دوازدهم

پارادوکس های کوانتومی بیگ بنگ: یک گروه از فیزیک‌دانان آزمایشگاه‌های انستیتوی ملی استاندارد و تکنولوژی در بولدر کلرادو که کریس مونرو و دیوید واینلند هدایت آن‌ها را بر عهده داشتند، تک اتمی از بریلیوم را به طور همزمان در دو مکان نشاندند، نخست، سامانه‌ی لیزی هوشمندی را ترتیب دادند که اشیائی با اسپین مختلف را…