17 مرداد 1392 1

آموزش نجوم و اخترفيزيك مقدماتي – تأخير شيپرو

يكي از اقداماتي كه در جهت تأييد نظريه‌ي نسبيت اينشتين، در ارتباط با انحناي فضا-زمان در نتيجه‌ي جرم خورشيد به عمل آمد، مربوط به مشاهدات راداري است كه از سياره‌ي مريخ صورت گرفته است. در دهه‌ي 1960،  اروين شيپيرو (Irwin A. Shipiro) دريافت كه راه بسيار دقيق ديگري براي آزمايش نظريه‌ي نسبيت اينشتين وجود دارد….