12 اردیبهشت 1392 0

“هرشل” برای همیشه خاموش شد

سازمان فضایی اروپا(ESA ) اعلام کرد که رصدخانه ی فضایی ۱.۴ میلیارد دلاری هرشل ذخیره ی حیاتی هلیوم مایع خنک کننده اش را که به آن اجازه می داد دقیق ترین مشاهدات را در محدوده ی نور مادون قرمز از کیهان داشته باشد به پایان برد. مهندسان در اوایل ماه مارچ اخطار دادند که احتمالا…