27 بهمن 1397 0

فرصت: پایان 15 سال کاوش در مریخ

بیگ بنگ: ماموریت مریخ‌نورد فرصت ناسا -یکی از پیروزمندترین و پایدارترین شاهکارها در کاوش‌های فضایی- پس از حدود ۱۵ سال کاوش سطح سیاره‌ مریخ به پایان رسید.