21 مهر 1397 0

نظاره‌گران در لب ساحل

بیگ بنگ: کونا در واقع سگی است که عاشق آب بازی در امواج ساحل سولانا در نزدیکی سن دیگو است. اما او برای مدت کوتاهی در اینجا متوقف شد، یعنی در اوایل غروب 7 اکتبر. او همراه با دو دوست دیگر در این عکس فوری به آسمان خیره شده و پرواز موشک فالکون 9 را…