2 مهر 1399 0

طلوع خورشید اومگا

بیگ بنگ: گرفتن این عکس از طلوع خورشید هم نیازمند شانس و هم نیازمند زمان مناسب بود. اول و مهمترین مسئله زمان دقیق برای ثبت عبور قایق بادبانی درست در مقابل خورشیدِ در حال طلوع بود.

2 آبان 1397 1

ستون‌های نور بر فراز آسمان

بیگ بنگ: چه اتفاقی در آسمان در حال وقوع است؟ نورهای غیرعادی هفتۀ گذشته بر فراز خلیج وایتفیش در لبه شرقی دریاچه سوپریور بین آمریکا و کانادا ظاهر شدند.

23 خرداد 1397 1

کمان ابر قرمز بر فراز آسمان

بیگ بنگ: این چه نوع رنگین کمانی است؟ در این نمونه، هیچ بارانی نباریده است – در واقع از یک کمان ابر عکسبرداری شده است. این کمان غیرعادی در آسمان ِ ماه گذشته در حین غروب آفتاب در ساحل ریهوبوث در ایالت دلاویر آمریکا گرفته شده است.

11 خرداد 1396 0

طلوع سایه و غروب خورشید

بیگ بنگ: این تصویرِ 360 درجۀ حیرت آور در واقع مربوط به یک منطقه کوهستانی بنام یمتلاند در سوئد میباشد. این عکس پانوراما که یک موزاییکِ 3×8 از تصاویرِ ثابت است در سوم مارس 2017 از یک پهباد در ارتفاع 200 متری زمین گرفته شده است.