19 اردیبهشت 1392 0

ثبت درخشانترین انفجار کیهانی

به تازگی یک انفجار عظیم در جهان پیرامون ما رخ داده است، و تلسکوپ­های بزرگ واقع در سراسر زمین و مستقر در فضا در حال بررسی آن هستند. این انفجار پرتوی گاما، بنام GRB 130427A، اولین بار توسط ماهواره سویفت واقع در مدار زمین در پرتوهای پرانرژی ایکس دیده شد و به سرعت به زمین…

11 بهمن 1391 0

انتظار برای رخ‌نمایی ماده تاریک

هرچند ماده تاریک همچنان خود را از ما پنهان می‌ کند، مشارکت گروه تلسکوپ H.E.S.S. اخیرا توانسته است با استفاده از مشاهدات پرتوهای گامای مرکز راه شیری، حد بالایی بر روی شار پرتو گاما بگذارد اما هنوز هم اثری قطعی از آن نیافته است. آشکارسازی شفاف ماده تاریک، حفره‌های بسیاری را در اخترفیزیک و کیهان‌شناسی…