21 آذر 1399 1

استارشیپ پرواز کرد اما در هنگام فرود منفجر شد

بیگ بنگ: نمونۀ اولیه راکت استارشیپ که سه موتور رپتور، دماغه و باله‌های پایین‌تر دارد توانست تا ارتفاع ۱۲.۵ کیلومتری پرواز کند، اما در هنگام فرود با برخورد به زمین منفجر شد. این اتفاق قطعا یک پیروزی بزرگ است و با بر طرف کردن ضعف‌ها ایلان ماسک و تیم اسپیس ایکس موفق خواهند شد.