14 دی 1393 8

آیا می‌توان موجود زنده ‌ساخت؟

بیگ بنگ: بشر هنوز نمی‌داند‌ چگونه جرقه زندگی و حیات در سیاره ما زده شد. حتی این که آیا زندگی در جایی دیگر خلق شده و از سوی دنباله‌دارها یا سیارک ها به سیاره ما آورده شده نامعلوم باقی مانده است، اما می‌توان با قاطعیت گفت که بشر به خوبی اجزای اساسی زندگی، ترکیب آنها…